Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie

warta

Częstochowski magistrat podpisał porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie modernizacji wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta.
W ramach inwestycji zostanie zmodernizowany lewostronny wał rzeki Warty zlokalizowany wzdłuż ul. Drogowców.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu administruje na terenie Częstochowy odcinkami zabezpieczeń przeciwpowodziowych o łącznej długości prawie 16,5 km. Regularne kontrole przejętych w 2000 roku wałów pokazują, że stan techniczny 17 spośród 18 odcinków jest dobry lub zadowalający. Kondycja wału znajdującego się przy ul. Drogowców została uznana za niedostateczną, dlatego w tym roku zostanie on kompleksowo zmodernizowany. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 2001 roku wyremontował prawie 10,5 km wałów za kwotę niemal 8,5 miliona złotych. Część tej kwoty pochodziła z budżetu gminy.