„Mój dom cały w kwiatach…” – konkurs dla mieszkańców Radomska

konkurs ogród

Lubisz kwiaty? Masz piękny ogród, balkon czy taras? To konkurs dla Ciebie!

Prezydent Miasta Radomska zaprasza do udziału w konkursie ph. „Mój dom cały w kwiatach na terenie miasta Radomska w 2016 r.”. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Radomska do dbałości o najbliższe otoczenie, a co za tym idzie –  podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych przestrzeni publicznej miasta oraz jego promocja. Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane będą w dwóch kategoriach: kategoria I – najpiękniej ukwiecony balkon, okno, taras; kategoria II – najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Kańska-Kipigroch – wiceprezydent miasta Radomska, Marzanna Proszowska – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Radomsku, Magdalena Kołek – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Radomsku oraz Katarzyna Misiak – nauczyciel Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. W czasie trwania konkursu jury dokonać może kilkukrotnego przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu.

Oceniane będą:

  • różnorodność roślin;
  • kompozycje roślinne;
  • pomysłowość i oryginalność kompozycji;
  • estetyka i porządek;
  • wykorzystanie elementów małej architektury, elementów zdobionych.

 Spośród zgłoszonych obiektów komisja wybierze po trzech laureatów w każdej kategorii, na których będą czekać nagrody rzeczowe o wartości 500 zł ( za I miejsce), 300 zł ( za II miejsce) i 200 zł ( za III miejsce). Czas trwania konkursu: od 21 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. Zgłoszenie do konkursu przyjmowane będą do 1 lipca 2016 r. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Radomska. Podsumowanie konkursu, przyznanie i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu br.

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.radomsko.pl