Mój świat w obiektywie

PARK 2

PTTK zaprasza do wzięcia udziału w XI Regionalnym Konkursie Fotografii Krajoznawczej Mój Świat w Obiektywie „Turystyka łączy pokolenia”. Celem jest wykorzystywanie fotografii krajoznawczej jako elementu dokumentowania własnej działalności turystycznej oraz popularyzowanie walorów krajoznawczych i aktywnej turystyki.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zdjęcia należy dostarczyć do Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie (al. NMP 39/41, w godz. 13-18 od poniedziałku do piątku) do godz. 18 w środę 10 grudnia 2014 r. Każdy autor może do konkursu zgłosić trzy prace pojedyńcze lub jeden cykl monotematyczny (3-7 zdjęć).

Zdjęcie powinno mieć jeden z dwóch standardowych formatów: 13×18 lub 15×21 naklejonych na białą kartkę w formacie A4. Na odwrocie kartki należy umieścić tytuł zdjęcia i dane ucznia (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz oświadczenie potwierdzające autorstwo zgłoszonych zdjęć o treści: „Ja (nazwisko i imię) prezentowane zdjęcie wykonałem osobiście i samodzielnie, co potwierdzam własnoręcznym podpisem”. Prace wykonane i zgłoszone niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej we wtorek 16 grudnia 2014 r. o godz. 15 00 w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie (ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40).Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu w przypadku zgłoszenia w terminie małej ilości prac.

Organizatorami są: SKKT PTTK „Tramp” przy SP nr 32 w Cz-wie i RO PTTK w Cz-wie przy wsparciu samorządu miejskiego.