Monitoring miejski w sierpniu: ponad 500 interwencji

Überwachungskamera_01

Co w sierpniu zarejestrował monitoring miejski w Częstochowie? Straż Miejska opublikowała raport z ubiegłego miesiąca, z którego wynika, że strażnicy zauważyli i zgłosili 502 działania, z których podjęli 407 interwencji.

Zapis zdarzeń z monitoringu wykorzystano w sierpniu 44 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach, w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. Najwięcej przypadków (352) dotyczyło ujawnienia osób leżących w miejscach publicznych, którym pomagały patrole Straży Miejskiej lub załogi Pogotowia Ratunkowego. 38 przypadków dotyczyło zakłócania porządku publicznego, 24 dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę. Miejskie kamery zarejestrowały też m.in.: przypadki kradzieży i niszczenia mienia (16), pożary (5), kolizje i wypadki (23), zdarzenia związane z przemocą fizyczną (9) oraz awarie infrastruktury (4) i inne.

Miejski monitoring funkcjonuje w Częstochowie od kwietnia 2009 roku. Początkowo w jego skład wchodziło 18 kamer, obecnie jest ich 71.

 

Źródło: Straż Miejska w Częstochowie

Foto: Archiwum