Monografia „Dziedzictwa” Zofii Kossak

monografia

Jadwiga Mrożek-Myszkowska to autorka prac dotyczących życia i twórczości Zofii Kossak. Jako pierwsza podjęła się stworzenia monografii „Dziedzictwa”, czyli ostatniego dzieła pisarki związanej z Częstochową – o czym wie niewiele osób. – Jednej książce, ale za to mającej kilka tysięcy stron, poświęciłam pięć lat. Jeszcze nikt nie poświęcił „Dziedzictwu” uwagi. Jest to pierwsza na rynku polskim monografia. Warto zaznaczyć, że recenzentem tej pracy był wnuk Zofii Kossak, profesor Fraçois Rosset, który jest profesorem literatur słowiańskich na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii – mówi Jadwiga Mrożek-Myszkowska, która na co dzień pracuje jako nauczyciel polonista. Praca nad „Dziedzictwem” ukazała jej, jak niebanalną postacią była Kossak-Szatkowska.
– Przy okazji pracy nad książką okazało się, że Zofia Kossak jest postacią niebanalną i wielowątkową, jej ślady zaprowadziły nas także do Częstochowy – dodaje autorka.
Kilka lat poświęconych Zofii Kossak i jej ostatniemu dziełu pozwoliło Jadwidze Mrożek-Myszkowskiej poznać wiele osób związanych z pisarką, jednocześnie dało jej dużą satysfakcję ze stworzenia pierwszej tego typu monografii.

Fragment recenzji Fraçois Rosset’a:
„Zaletą pracy jest oryginalność podjętego tematu. Pomimo faktu, że „Dziedzictwo” jest ostatnim dziełem w obfitej i znaczącej karierze literackiej Zofii Kossak i że spotkało się z niezaprzeczalnym sukcesem czytelniczym, nie doczekało się – jak dotąd – pełnego opracowania. Geneza powieści jest doskonale odtworzona, udokumentowana i jasno przedstawiona. Pokazuje, jaką wagę ten ostatni utwór przybrał w oczach jego autorki, a także – istotny w tym przypadku – fakt stopniowej zmiany pierwotnego zamysłu z biegiem powstawania kolejnych rozdziałów i części. Chronologiczny repertuar bibliograficzny (od 1957 do 2009 r.) wypełnia w znakomity sposób poważną lukę w dokumentacji zarówno twórczości Zofii Kossak, jak i opracowań powstałych na jej temat. Również ciekawe i bogate kalendarium życia pisarki”.