MSWiA bada możliwości przyjęcia przez Częstochowę uchodźców z Ukrainy

Fot. Straż Graniczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bada możliwości poszczególnych samorządów co do zakwaterowania potencjalnych uchodźców z Ukrainy, którzy w wypadku wybuchu wojny tego kraju z Rosją, mogliby chcieć się przedostać na terytorium Polski.

Ministerstwo zleciło zbadanie możliwości zakwaterowania wojewodom, którzy następnie rozsyłali stosowne zapytania do poszczególnych gmin. Jak relacjonuje rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj, zapytanie wojewody śląskiego dotyczyło tylko tych miejsc, które umożliwiają zbiorowe zakwaterowanie z dostępem do węzłów sanitarnych oraz zaplecza kulinarnego. Jakie możliwości w tym względzie wskazała Częstochowa?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/1_zakwaterowanie_ukraincow_tutaj_16_02.mp3]

Podobne zapytanie skierowane zostało do diecezji częstochowskiej. Abp Wacław Depo polecił zająć się tą kwestią dyrektorowi częstochowskiej Caritas, ks. Markowi Batorowi, który wyjaśnił jak wyglądają możliwości częstochowskiego Kościoła w tym względzie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/2_zakwaterowanie_ukraincow_bator_16_02.mp3]

Ewentualną organizacją, nadzorem i finansowaniem takiej pomocy zajmować się będzie administracja rządowa, samorządy mają w tym względzie przygotować tylko spis podmiotów, które zgodziły się przyjąć potencjalnych uchodźców.