Msza Krzyżma w częstochowskiej Archikatedrze

Kapłani archidiecezji częstochowskiej i zakonni koncelebrowali Mszę Krzyżma pod przewodnictwem abp. Wacława Depo sprawowaną w wielkoczwartkowe przedpołudnie w bazylice archikatedralnej pw. Świętej Rodziny. Do uroczystej koncelebry stanęli przy ołtarzu: arcybiskup senior Stanisław Nowak, bp senior Antoni Długosz oraz bp pomocniczy Andrzej Przybylski.
Refleksją o wyjątkowości Mszy Krzyżma podzielił się abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/mszakrzyzma_abpDepo_29_03_2018.mp3]

W wygłoszonej homilii Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do zgromadzonych kapłanów słowami proroka Izajasza: – „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił i posłał, abym głosił dobrą nowinę ubogim, opatrywał rany serc złamanych, obwieszczał rok łaski od Pana.” To do tych słów odwołał się sam Chrystus na początku swego mesjańskiego posłannictwa w Nazarecie. To On, namaszczony przez Ojca w mocy Ducha Świętego został posłany, by nieść wyzwolenie z grzechów, siłę wewnętrzną upadającym na duchu i tracącym nadzieję. W głębi tego posłannictwa Chrystusa zakorzenione jest nasze powołanie kapłanów Nowego i Wiecznego Przymierza, dlatego to do nas odnoszą się słowa proroka Izajasza: Będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego.
Kaznodzieja przypomniał również, jaki jest cel kapłańskiego powołania: – Jesteśmy więc powołani, by przekazywać ludziom nadzieję życia złożoną w Bogu, która nie zawodzi i wykracza poza to, co doczesne. Jezus Chrystus Swoim wejściem w nasz ludzki świat i Swoją ofiarą z samego Siebie nauczył nas świętego człowieczeństwa, które odkrywa to, co jest Boże w człowieku. To zadanie jest dzisiaj aktualne – odkrywać Boga we wnętrzu człowieka. Wyszliśmy bowiem z Jego ręki, a godząc się być Jego kapłanem wyraziliśmy zgodę, co potwierdzamy, aby być pośrednikami w nieraz wprost przerażającej obecności Boga.
Abp Depo postawił kapłanom pytanie: czy na co dzień mają świadomość tego, czego dostąpili w dniu święceń?: – Czy naprawdę w stosunku do Boga mamy twórczy niepokój, że zostaliśmy wybrani, namaszczeni i zobowiązani? Czy przypadkiem nie ulegliśmy pokusie wyzwań i programów tego świata próbując sami sobie wystarczać?
Odnosząc się do myśli św. Jana Pawła II, Metropolita Częstochowski powiedział: – Jakkolwiek Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty byliby odrzuceni przez ludzi, jakkolwiek daleko poszłaby negacja, to wszystko nie zmienia faktu – Bóg był i trwa w dziejach człowieka i wszechświata. Krzyż Chrystusa na Golgocie i Eucharystia. Trwa. Miłość odkupieńcza aż do skończenia świata.
Arcybiskup Depo zakończył kazanie wezwaniem do Boga:
– Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek odłączyli się od Ciebie, albowiem namaściłeś nas Swoją miłością, zesłałeś na nas Swojego Ducha Świętego i Jego dary. Spraw, by jego moc stała się na nowo skuteczna, byśmy byli na nowo Twoimi wiernymi świadkami do końca.
Po homilii zebrani kapłani odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas święceń. Tradycyjnie poświęcone zostały także oleje używane do sprawowania sakramentów oraz konsekracji świątyń i naczyń liturgicznych. Wielkoczwartkowa Msza Krzyżma św. jest jedną z dwóch Mszy św. sprawowanych tego dnia. Na tej Eucharystii gromadzi się prezbiterium lokalnego Kościoła. Podczas Mszy św. kapłani odnawiają przyrzeczenia pełnienia gotowości kapłańskiej względem Boga i miejscowego biskupa. Jedność prezbiteriatu z biskupem symbolizuje także poświęcenie w trakcie tej Mszy św. olejów chorych, katechumenów i Krzyżma. Kapłani zabierają poświęcone oleje do swoich parafii. Uobecniają one biskupa we wspólnotach parafialnych. Używa się ich podczas chrztów, namaszczenia chorych, do konsekracji obiektów sakralnych i przedmiotów liturgicznych.
Na zakończenie liturgii bp Andrzej Przybylski złożył Arcybiskupowi Metropolicie życzenia, w których wspomniał obrzęd poświęcenia krzyżma świętego powiedział: – W tym krzyżmie jest Twoje błogosławieństwo i biskupie tchnienie, jako znak, że Bóg łączy nas przez Osobę naszego Biskupa. To Twoje błogosławieństwo obecne w tym świętym oleju jest źródłem duchowej jedności nas, jako prezbiterium. Bez tego błogosławieństwa Bóg nie udzieliłby życia i mocy olejom a tym samym, w jakimś sensie, straciłyby moc i duchową siłę nasze kapłańskie namaszczone krzyżmem świętym dłonie. Dziś, w tej archikatedrze jesteśmy Kościołem i wspólnotą braci w posługiwaniu kapłańskim również dzięki Twojemu urzędowi i Twojemu ojcostwu.
Biskup Przybylski zamknął swoje życzenia w trzech słowach: podziękowanie – za pracę i odpowiedzialność, przeprosiny – za przysparzane problemy, życzenia – niegasnącej mocy Ducha Świętego w życiu osobistym i całej posłudze arcybiskupiej.

ZD

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/KAZANIE_DEPO_29_03_2018.mp3]