Msza św. w 54. rocznicę śmierci bp. Zdzisława Golińskiego, drugiego biskupa częstochowskiego

W Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny, w czwartek 6 lipca o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św. w 54. rocznicę śmierci drugiego biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego (19 V 1951 – 06 VII 1963) oraz będą miały miejsce modlitwy w Krypcie Biskupów, którym będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski.
Kościół zachęca nas, byśmy pamiętali w Panu o swoich biskupach, którzy głosili słowo Boże, ponieważ są oni duchowymi opiekunami i strażnikami wobec Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Bóg umacnia nas ich przykładem, poucza ich słowami, a dzięki ich wstawiennictwu bierze nas w opiekę (por. Ceremoniał biskupi, 1184; Pastores gregis, 5; 25).
Fot: Bp Zdzisław Goliński z papieżem Janem XXIII, fot. Archiwum Niedzieli
Źródło: archiczest.pl