Muzeum Częstochowskie wśród nagrodzonych

muzeum_100_www

Muzeum Częstochowskie znalazło się wśród nagrodzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2014. W Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej nagrody zwycięzcom wręczała członek zarządu Województwa – Gabriela Lenartowicz.
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku została ustanowiona w roku 2006, a przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym daną edycję, czyli w tym przypadku honorowano to, nad czym muzealnicy pracowali w 2014 roku.
I tak: 21 instytucji zgłosiło 49 przedsięwzięć w 4 kategoriach: wystawy (24), publikacje książkowe (9), dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (11), dokonania z zakresu konserwacji (5).
W kategorii dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego nagrodzone zostało Muzeum Częstochowskie za projekt edukacyjny „Modernizacja ekspozycji „in situ” w rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie – Rakowie”. W tej samej kategorii nagrodę odebrało Muzeum w Gliwicach za projekt edukacyjny „Chłopiec z Gliwic”, natomiast wyróżnienia powędrowały do Muzeum Śląskiego w Katowicach za projekt edukacyjno-popularyzatorski „Kto żyw bieży do wieży” – cykl jesiennych spotkań plenerowych dla dorosłych i dla dzieci; do Muzeum Zamkowego w Pszczynie za projekt edukacyjny „Otwarte pracownie konserwatorskie. Muzealne warsztaty konserwatorsko-artystyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dział Konserwacji w Muzeum i Stajniach Książęcych w Pszczynie” oraz do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za projekt edukacyjny „MUZeum MUZycznie”.
W kategorii wystawy komisja konkursowa nagrodziła: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za wystawę „Niezwykła historia. Kopalnia Królowa Luiza w latach 1791-1998”; Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za wystawę „Wystawa stała poświęcona Powstaniom Śląskim i plebiscytowi”. Wyróżnienia w tej kategorii odebrali: Muzeum Miejskie w Tychach za wystawę „Z zakamarków szuflad, z zakamarków pamięci. Wystawa pamiątek rodzinnych tyszan”; Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za wystawę „Młyny wodne nad Liswartą i Pankówką”; Muzeum Historii Katowic za wystawę „Władysław Skoczylas – mistrz Pawła Stellera”.
W kategorii publikacji książkowych nagodzono: Muzeum Historii Katowic za publikację: Urszula Rzewiczok: „Dąb. Dzieje dzielnicy Katowic”; Muzeum w Tarnowskich Górach za publikację: Zofia Krzykowska: „Zobaczyć niewidzialne. Zabytki sztuki sakralnej w powiecie tarnogórskim”. Wyróżniono: Muzeum w Miejskie w Żorach za publikację: „Ex Africa semper aliquid novi. T. I-III.” w ramach serii wydawniczej „Polskie poznawanie świata”; Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za publikację: Zbigniew Szczepanek „Cieszyn. Miasto nad Olzą”; Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację: „Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr” pod redakcją Dagmary Stanosz.
W kategorii dokonań z zakresu konserwacji nagrody powędrowały do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za projekt „Konserwacja oleodruku z przedstawieniem Matki Boskiej Kodeńskiej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi”; Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej za projekt „Remont elewacji wewnętrznej oraz zadaszenie dziedzińca Zamku Książąt Sułkowskich”. Wyróżnienia: Muzeum w Gliwicach za projekt „Konserwacja zbroi japońskich ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”; Muzeum w Raciborzu za projekt „Konserwacja zabytkowych zegarów ściennych ze zbiorów Muzeum w Raciborzu”; Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za projekt „Remont i konserwacja młyna wodnego i młyna wiatrowego ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.