„Muzyczny Start” w Kłomnicach

Gmina Kłomnice zaprasza do udziału w II Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Muzyczny Start” pod patronatem Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka.
Festiwal odbędzie się w Zespole Szkół w Kłomnicach 7 marca 2018 r.
Uczestnicy: soliści urodzeni w latach 2011-2012.
Kategorie wiekowe Festiwalu:
pięciolatki (dzieci ur. w 2012 r.)
sześciolatki (dzieci ur. w 2011 r.)
Zgłoszenia: na wypełnionej karcie zgłoszenia przesłane e-mailem na adres katcie@zsklomnice.hekko24.pl do 28.02.2018 r.
Formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej https://zsklomnice.edupage.org/
Szczegóły w regulaminie Festiwalu.

źródło: UG Kłomnice