Myszków: dofinansowanie na montaż solarów

solary

Biuro podawcze Urzędu Miasta Myszkowa już od 18 czerwca przyjmuje dokumenty niezbędne do pozyskania dofinansowania na wykonanie montażu instalacji solarnych. Aby skorzystać z funduszy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 należy w terminie do 30 czerwca złożyć deklarację udziału w projekcie i ankietę doboru instalacji solarnej – te dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać podpisane przez właściciela lub współwłaściciela budynku. Można złożyć je również za pośrednictwem poczty – o ważności dokumentu decyduje wówczas data stempla pocztowego.
Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Rozwoju Miasta.