MZD przeprowadzi test nowego systemu parkingowego

Zdjęcie poglądowe samochodu kontrolującego strefę płatnego parkowania | Źródło: MZD w Częstochowie / MCX

W czerwcu, przy okazji pojawienia się w mieście nowych parkomatów informowaliśmy, że nie planuje się w Częstochowie wdrożenia systemu elektronicznej kontroli stref płatnego parkowania. Jednak we wtorek 2 listopada Miejski Zarząd Dróg zapowiedział jednodniowy test takiego systemu.

Według zapowiedzi, system ten będzie potrafił zidentyfikować pojazdy, które bez uiszczenia opłaty w parkomacie stoją w strefie płatnego parkowania dłużej niż 5 minut. Szczegóły planowanego testu omawia Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/11/1_test_parkowania_hasik_03_11.mp3]

Czyli innymi słowy, jeśli zapowiadany test wykaże dużą wykrywalność samochodów zaparkowanych bez uiszczenia opłaty i na tej podstawie MZD wystawi zadowalającą ilość mandatów, może zapaść decyzja o wdrożeniu systemu w częstochowskiej strefie płatnego parkowania. Takie rozwiązania funkcjonują już m.in. w Rzeszowie i Warszawie, na co powołuje się także rzecznik MZD:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/11/2_test_parkowania_hasik_03_11.mp3]

Wszystko wskazuje na to, że taki system docelowo zostanie wdrożony w Częstochowie. Jeden samochód z urządzeniem do sczytywania tablic rejestracyjnych może z jednej strony przynieść Miejskiemu Zarządowi Dróg oszczędności w postaci redukcji kard, a z drugiej potencjalnie zwiększyć wykrywalność nieopłaconego parkowania.