N.E.W. w Radomsku

DSCF8492

Nowa Ewangelizacja to nurt w Kościele, który ma na celu doprowadzić człowieka do osobistego spotkania z Panem Bogiem. Papież Benedykt XVI powołał Radę do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, a w diecezjach, również w Częstochowie, zrodziły się odpowiadające jej przedsięwzięcia. Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej został powołany w maju 2012 r.

Kongres Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, od 19 do 21 września, w Radomsku pod hasłem N.E.W. – Nowa Ewangelizacja Wszystkim. Trzydniowe spotkanie będzie starało się pobudzić na nowo do świadczenia o Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Bo taka jest potrzeba. 

– mówi ks. Michał Krawczyk, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej. Co prawda radomski kongres odbędzie się, aby ugruntować właściwą motywację i dać teologiczne podłoże pod ewangelizacyjne akcje, ale już wcześniej podjęto przygotowania. 

Inicjatywa zaczęła przynosić owoce. 

„[Kongres] Adresowany jest on do Duchowieństwa, Osób Życia Konsekrowanego, Ruchów, Stowarzyszeń, Bractw, Katechetów i Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Częstochowskiej” – napisali organizatorzy na swojej stronie internetowej (http://dlaewangelizacji.pl/).

W przedwakacyjnej audycji w Radiu Fiat FM organizatorzy ujawnili już, że Kongres będzie podzielony na trzy części: refleksję teologiczną z panelem dyskusyjnym, dzielenie się doświadczeniem oraz wyjście do ludzi. Wśród zaproszonych gości jest ks. dr Adam Włodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. prof. Krzysztof Guzowski z KUL oraz biblista ks. dr Włodzimierz Cyran.

Jeśli ktoś nie może dojechać z Częstochowy do Radomska, może szukać wspólnoty na miejscu. 

Organizatorzy zapraszają jednak do Radomska. Cały program znajduje się na stronie internetowej ruchu. Kongres rozpocznie się 19 września, w piątek wieczorem, o godz. 18 w kościele św. Lamberta i potrwa cały weekend. 

Krzysztof Rygalik