„Na grani Tysiącleci”

Matejko_Christianization_of_Poland

W 2016 roku będziemy obchodzić wydarzenia o charakterze państwowo-religijnym związane z 1050. rocznicą chrztu Polski. Pragnąc wesprzeć szkoły w działalności historyczno-wychowawczej, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie oraz Instytut Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie organizują konferencję naukową na temat: ,,Na grani tysiącleci”.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/10/papalski-1-www.mp3]

– mówił p. Grzegorz Papalski z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Konferencja odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ulicy kard. Wyszyńskiego 12.

Konferencja kierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalmych.

Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 12.00 i składać się ona będzie z dwóch części.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/10/papalski-2-www.mp3]

– mówił p. Grzegorz Papalski.

Paweł Krupa