„Na krawędzi” w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie

W ramach „Częstochowskich Dni Profilaktyki 2019” Szkoła Podstawowa nr 7 zorganizowała dzisiaj  (22.05) spotkanie wychowawcze „Na krawędzi”.

Było ono połączone z upamiętnieniem postaci tragicznie zmarłego himalaisty Tomasza Mackiewicza, absolwenta szkoły oraz wskazaniem prawidłowych postaw, którymi powinni się kierować młodzi ludzie. O tym, jak zrodził się ten pomysł, mówi Beata Jarzębowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 7:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_BEATA_JARZEBOWSKA_22_05_2019.mp3]

Podczas pierwszej części spotkania uczniowie szkoły przedstawili widowisko poświęcone Tomaszowi Mackiewiczowi, po którym nastąpiły warsztaty prowadzone m.in. przez terapeutów. O działaniach profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 7 mówi Beata Jarzębowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_BEATA_JARZEBOWSKA_22_05_2019.mp3]

Uczniowie brali czynny udział w warsztatach. Dzielili się również swoimi opiniami o tym, jak ważne są tego typu akcje:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/3_UCZNIOWIE_22_05_2019.mp3]

Program „Częstochowskie Dni Profilaktyki 2019” obejmuje działania obejmujące przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

AK