Na początku było słowo… a potem obraz. Wernisaż prac Bogusława Legana

Słowo i obraz. Verbum i Pictura. Pod takimi hasłami, 18 lutego odbył się wernisaż prac Bogusława Legana w Bastionie św. Rocha na Jasnej Górze. Artysta zaprezentował 16 obrazów, ściśle odnoszących się do Słowa Bożego. Cykl określił mianem Drogi Krzyżowej.

Obrazy są mieszanką ikonografii i symbolizmu. Pokazują zarówno sferę sacrum, ale i profanum. Cierpienie Boga i człowieka. Autor obrazów zdradził, że jego prace poniekąd pozostają w korelacji ze słowem pisanym jego kuzyna, o. Michała Legana.

Sam o. Legan, nawiązując do sobotniej wystawy mówi właśnie o owym połączeniu zmysłu słuchu i wzroku w kontekście wiary i ewangelizacji.

Prace Bogusława Legana powstawały około 6 miesięcy. Składają się z dwóch obrazów, będących wstępem i zakończeniem oraz 14 mniejszych prac, nawiązujących do Drogi Krzyżowej. Wystawę będzie można oglądać do końca września.

LN

Galeria: Radio Fiat

Na początku było słowo… a potem obraz. Wernisaż prac Bogusława Legana