Na Śląsku „trzynastkę” otrzyma blisko milion osób

W tym roku dodatkowe świadczenie pieniężne trafi do blisko miliona świadczeniobiorców w województwie śląskim. Kwota tegorocznych „trzynastek” wypłaconych przez śląskie oddziały ZUS przekroczy 1,196 mld zł.

Dodatkowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom uprawnionym m.in. do: emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (Mama 4+), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

– Aby otrzymać „trzynastkę” należało mieć ustalone prawo do jednego z tych świadczeń na dzień 31 marca 2020 r. i je pobierać – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_TRZYNASTKI_KOPCZYNSKA_22_04_2020.mp3]

Jednakowa kwota dla wszystkich, bez potrąceń i egzekucji
Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba było nic robić:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_TRZYNASTKI_KOPCZYNSKA_22_04_2020.mp3]

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedno świadczenie. ZUS podzieli je w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład, jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto tzw. trzynastki.

Dwie decyzje w jednej kopercie
W kwietniu ZUS realizuje także wysyłkę decyzji o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu dodatkowego świadczenia pieniężnego. Świadczeniobiorcy otrzymają taką informację w jednej przesyłce pocztowej.

Źródło: ZUS