Nabór do Straży Miejskiej

straz-miejska-720x4891

Jeśli chcesz pracować w Straży Miejskiej i służyć mieszkańcom Częstochowy to nic trudnego. Wystarczy skorzystać z trwającego naboru na cztery wolne etaty. To kolejny w tym roku nabór do pracy w częstochowskiej Straży Miejskiej. Powód? Coraz większa ilość telefonów od mieszkańców oraz większa ilość interwencji, z jakimi do czynienia mają strażnicy miejscy.

Żeby móc zostać strażnikiem miejskim należy spełniać wymagania niezbędne określone w ustawie o strażach miejskich i gminnych. Kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, ukończony 21 rok życia, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, nie może być karany przez sąd, a także musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/upload/20161005140806aognjf6eqlbj.pdf.

Dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 w terminie do 7 listopada.