Nabór do szkół średnich – listy kandydatów przyjętych ogłoszone będą 29 lipca

Źródło fot. kopernik.czest.pl

Rekrutacja do szkół średnich na rok 2022/2023, która rozpoczęła się już 16 maja 2022 r. czyli jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty, wciąż trwa i trzyma niektórych tegorocznych absolwentów w ciągłej niepewności.

Po podaniu wstępnych list zakwalifikowanych uczniów (20 lipca 2022 r.) oraz po złożeniu w wybranej przez siebie szkole deklaracji woli przyjęcia do danej placówki, szkoły 29 lipca 2022 r. opublikują oficjalne listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych. Od tego momentu zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji w przypadku placówek, w których są jeszcze wolne miejsca. Więcej na temat rekrutacji mówi naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/07/1_REKRUTACJA_PIOTROWSKI_28_07.mp3]

Z uwagi na brak miejsc w częstochowskich placówkach, liczba uczniów w klasach ma zostać powiększona. Tam gdzie jest taka możliwość otwarte mają zostać natomiast dodatkowe oddziały. Jedną ze szkół, w której taki oddział powstanie, jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie. Jak wygląda to ze strony placówki mówi dyrektor szkoły – Ilona Walczak – Dądela:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/07/2_REKRUTACJA_DADELA_28_07.mp3]

Jak wspomniał Rafał Piotrowski może nie być tak, że każdy uczeń trafi do swojej wymarzonej szkoły. Natomiast jeżeli gwarantowały to wyniki rekrutacji w dużej mierze to marzenie może zostać spełnione.