Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku

senioralia 102

Prezydent Miasta Radomsko ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku. Będzie ona organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz miasta. Ma ona zapewnić seniorom wpływ na sprawy dotyczące społeczności, jak i najstarszego pokolenia. W jej skład wejdą mieszkańcy Radomska, którzy ukończyli 60 rok życia i zostali zgłoszeni przez organizacje lub podmioty działające na rzecz seniorów, których członkami jest co najmniej 30 % osób w wieku powyżej 60 lat.

Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego przedstawiciela. Na propozycje kandydatów urzędnicy czekają do 17 lutego br. Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgłoszenia i zgody na kandydowanie znajduje się na stronie internetowej www.radomsko.pl. Niezbędne formularze można także pobrać w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku w pok. 208 i 211 (II piętro).

Spośród kandydatów wybrani zostaną członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku podczas zorganizowanego otwartego spotkania z mieszkańcami miasta. W spotkaniu będą mogły uczestniczyć osoby, które ukończyły 60 lat, a wybory będą tajne i bezpośrednie. W skład Rady wejdzie 5 osób, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

Do Rady wejdą również osoby wskazane przez Prezydenta Miasta (2 osoby) oraz Radę Miejską w Radomsku (2 osoby). Ostatecznie skład Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku, na kadencję 4-letnią, zostanie powołany uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku.

UM Radomsko