Nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Wieluniu

komin1

Gmina Wieluń planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosił nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza. Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie wymiany ogrzewania na terenie Wielunia, realizowane w latach 2017– 2018. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.
Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Burmistrz Wielunia zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w w/w programie.
O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego – korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta – Gminy Wieluń. Osoby planujące przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej proszone są o kontakt w pierwszej kolejności z Zakładem Energetyki Cieplnej w Wieluniu.
Urząd Miejski w Wieluniu prosi zainteresowanych mieszkańców Wielunia o składanie deklaracji udziału w programie w terminie do 28 lutego 2017 roku.
Na podstawie deklaracji, które wpłyną Gmina Wieluń złoży wniosek o dofinansowanie.
Szczegóły i deklaracja do pobrania na stronie www.wieluń.pl.