Nadchodzą mrozy – zwróć uwagę na osoby bezdomne

Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net

W związku z ogłoszonym Alertem Pogodowym wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dotyczącym ostrzeżenia przed wystąpieniem silnego wiatru, opadów śniegu oraz mrozu, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób bezdomnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż w ramach działań Partnerstwa Lokalnego, którego liderem jest MOPS w nocy z 6 na 7 stycznia i z 7 na 8 stycznia 2017 r. zostanie zorganizowana akcja dostarczania gorącej zupy osobom bezdomnym, przebywającym w miejscach niemieszkalnych tj. ulicach, ogródkach działkowych, altanach, pustostanach, dworcach, piwnicach, garażach, itp.

Patrole Straży Miejskiej wraz ze streetworkerem będą dostarczać posiłek jednocześnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo przebywania osób bezdomnych w tych miejscach.

Przypominamy, że w okresie zimy całodobowo funkcjonuje Ogrzewalnia Miejska przy ul. Sikorskiego 78A, w której osoby bezdomne mogą skorzystać z doraźnego schronienia (przyjmowane są tam bez skierowania). W miejscach tych dalszą pracę z osobami bezdomnymi i udzielanie pomocy podejmują streetworkerzy oraz pracownicy socjalni Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 26 tel. /34/ 324-38-22.

Dodatkowo osoby bezdomne mogą skorzystać z dłuższego pobytu w placówkach całodobowych (prowadzonych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu bezdomności przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundację Chrześcijańską „Adullam” i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”), gdzie są kierowane przez pracowników socjalnych. Obecnie zapewniają one 295 miejsc.

Osoby bezdomne mogą również skorzystać z ciepłych posiłków w jadłodajniach, a także m.in. paczek czystościowych czy żywnościowych, zakupu leków ( w ramach decyzji przyznawanych przez pracowników socjalnych).

Według stanu na 4.01.2017 r.: w placówkach dla osób bezdomnych przebywa 271 osób bezdomnych, 29 osób przebywa w miejscach niemieszkalnych. Razem 300 osób (przy czym rzeczywista liczba osób bezdomnych w Częstochowie będzie wyższa ze względu na to, że osoby te przemieszczają się, a część z nich przebywa m.in. w szpitalach, areszcie, zakładach opiekuńczo-leczniczych, izbie wytrzeźwień itp. i nie są ujęte w powyższym wyliczeniu).

Apelujemy do mieszkańców Częstochowy o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, którym zagrażają niskie temperatury. Prosimy także o powiadamianie służb o konieczności pomocy tym osobom.

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

0 800 100 022 – bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim

112 – służby ratownicze

987 – numer alarmowy

Interwencja kryzysowa:

(34) 378-51-01(02) – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) – bezpłatny z tel. stacjonarnych

Służby porządkowe:

986 – Straż Miejska w Częstochowie

997 – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Ochrona zdrowia:

999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

źródło: materiały prasowe, www.mops.czestochowa.pl