Nadchodzi strażacka młodzież

Fot. BP CS PSP w Częstochowie

W dniach 29 i 30 października 2020 roku odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Konieczność zachowania reżimu sanitarnego i troska o bezpieczeństwo zdrowotne wymusiło podział uroczystości na dwa dni.

Do uroczystej przysięgi przystąpiło 90 słuchaczy w tym jedna kobieta. Funkcję dowódcy kompani pełni asp. Maciej Szadkowski. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Dawid Kręciwilk. Po złożeniu roty Ślubowania, słuchacze zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 30 października 2020 roku uroczystość Ślubowania zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbrygadier dr inż. Adam Konieczny, który przemawiając, do Ślubujących strażaków mówił m.in.:

– Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i dla Waszych rodziców, którzy z pewnością są z Was dumni. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach akcji ratowniczych. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów. Wy jesteście osobami, które spełniły wszystkie wymogi i posiadacie odpowiednie predyspozycje do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Tego Wam serdecznie gratuluję.

Nadbrygadier Adam Konieczny podkreślił w swoim przemówieniu, że niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga. Wypowiadane między innymi słowa:

– Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia – to słowa, które zobowiązują. Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan pogratulował słuchaczom wyboru zawodu strażaka, wyraził słowa uznania dla hartu ducha młodych adeptów pożarnictwa, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej. Dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z dyscypliną służby wewnętrznej, to doskonały sprawdzian dla siły charakteru oraz wytrwałości.

Błogosławieństwa kadetom udzielił ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, który prosił również o modlitwę za niedawno zmarłego ks. st. bryg. Jerzego Kołodziejczaka – pierwszego Kapelana Krajowego Strażaków wyznania rzymsko-katolickiego.

Nadbrygadier Adam Konieczny w obecności Komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotra Placka dokonał wizytacji szkolnych obiektów w tym: sal dydaktycznych, laboratoriów, rejonów zakwaterowania, poligonu szkolnego oraz szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Listy gratulacyjne z okazji ŚLUBOWANIA słuchaczy XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej przesłali m.in.:
– Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego;
– Pani Lidia Burzyńska Poseł Sejmu RP;
– Pan Mariusz Trepka Poseł Sejmu RP;
– Pan Rober Magdziarz II-Vce Wojewoda Śląski.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan bryg. Piotr Placek wraz z zastępcami: st. bryg. Pawłem Borówką oraz mł. bryg. Damianem Hajdasem składają serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Szkoły za przygotowanie i organizację uroczystości Ślubowania.

Źródło: BP CS PSP w Częstochowie