Nadszedł czas na odważne świadectwo wiary

web_odpust_as

W święto Świętej Rodziny (30 grudnia) uroczystej sumie odpustowej w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny przewodniczył abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Wraz z nim za rodziny archidiecezji modlili się również abp Stanisław Nowak i bp Antoni Długosz oraz księża na co dzień posługujący m.in. w duszpasterstwie rodzin.

W homilii abp Depo przypomniał za Liturgią Słowa, że szacunek i troska względem rodziców to nasz obowiązek i przejaw miłości. Jeśli nie ma szacunku i troski względem schorowanych i starszych rodziców to jest też odrzucenie miłości Boga.  – Praktykowanie IV przykazania to gwarancja długiego życia, radości i satysfakcji od własnych dzieci i wysłuchanie modlitw. To usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. W drugim natomiast odkryliśmy, że prawdziwe ogniwo jednoczące rodziny to Jezus Chrystus i jego miłość nieznającą granic – podkreślał abp Depo.

Metropolita akcentował też jaka jest współczesna rola Kościoła względem rodziny. – Z kart Pisma Świętego Kościół od początku odczytywał i wciąż odczytuje fundamentalną refleksję o rodzinie. Musimy usłyszeć słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że Kościół zdradziłby człowieka, gdyby nie głosił prawdy o rodzinie, jej godności i misji, jaką ma  do spełnienia. […] Trwałość rodziny jest dziś zagrożona. Aby ją ocalić trzeba iść pod prąd. Jest to możliwe gdy małżonkowie szukają oparcia w Bogu przez modlitwę, korzystają z sakramentów świętych. Nadszedł czas na odważne świadectwo wiary! – wskazywał hierarcha.

Swoje kazanie abp Depo zakończył zwróceniem uwagi, że Chrystus przyszedł na świat właśnie w rodzinie, w konkretnej przestrzeni obecności Maryi i Józefa. – Wraz z Maryją i Józefem Jezus jawi się nam jako strażnik prawdy o człowieku. Bez tej prawdy nie mógłby nam w niczym pomóc, w niczym wspierać, w niczym towarzyszyć. Panie, dziękujemy za Twoje narodzenie we wspólnocie Maryi i Józefa, że stałeś się Bogiem z nami, dla naszego zbawienia – zakończył metropolita.

W czasie uroczystej Mszy św. nastąpiło także odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, wręczenie medali Świętej Rodziny „Zasłużonemu dla Archidiecezji Częstochowskiej” oraz wręczenie dekretów z godnościami kościelnymi. Kanonikiem Bazyliki Archikatedralnej został s. dr Mariusz Trojanowski – sekretarz Arcybiskupa. Kierownikiem Referatu Duszpasterstwa Rodzin przy Kurii Metropolitalnej został ks. mgr lic. Robert Grohs. Medale Świętej Rodziny trafiły do rąk: Barbary Górskiej, Czesława Góralczyka i Ryszarda Szymanka. Dla p. Barbary, która otrzymała medal za długoletnią służbę na rzecz Caritas i osób bezdomnych jest to wyróżnienie, ale i mobilizacja do dalszej pracy. – Mimo tego, że od jutra odchodzę na emeryturę to wiem, że jestem potrzebna w Kościele ze swoim zaangażowaniem. Teraz chcę służyć rodzinom, bo wiem jak bardzo tego potrzebują – dzieliła się wyróżniona.

Pod koniec Mszy świętej bp Antoni Długosz złożył życzenia abp. Depo z okazji 5 rocznicy wyboru na metropolitę częstochowskiego. Życzenia dotyczyły nie tylko osoby hierarchy, ale również wszystkich wiernych. – Byśmy wszyscy byli ludźmi gorliwej modlitwy i solidnej pracy – życzył bp Długosz. Ks. prałat Marian Szczerba – kanclerz kurii i wikariusz generalny odczytał również dokument papieski ustanawiający odpust zupełny z racji 100-lecia powstania parafii Świętej Rodziny. – 21 grudnia Penitencjaria apostolska z polecenia Ojca Świętego Franciszka udzieliła możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, w tym przypadku modlitwy mają dotyczyć wierności chrześcijańskiemu powołaniu, powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji ochrony rodziny.
Dokument ważny jest przez cały rok jubileuszowy – odczytał ks. Szczerba.

Na zakończenie Eucharystii abp Depo na mocy dekretu Ojca Świętego Franciszka udzielił licznie zebranym błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami. Szczególnie błogosławieństwo odebrali posługujący w archidiecezji częstochowskiej na rzecz Duszpasterstwa Rodzin.