Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

 

urząd miasta 4

W trybie nadzwyczajnym została zwołana w czwartek 7 lipca sesja Rady Miasta. Dotyczyła propozycji zmian w budżecie na rok 2016, dzierżawy terenu należącego do miasta oraz uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. 1 Maja.

Radni upoważnili władze miasta do złożenia wniosku o unijne dofinansowanie inwestycji odwodnienia Grabówki.

Radni zgodzili się także na wydzierżawienie terenu przy ul. Mstowskiej na Mirowie, w okolicach Przeprośnej Górki. Na okres 25 lat dzierżawcą została Fundacja Rowerowa Jura, która planuje w tym miejscu zbudować park rowerowy. Kompleks sportowo-rekreacyjny ma zostać sfinansowany ze środków sponsorów, darczyńców i z funduszy unijnych. Fundacja zapowiada, że park rozpocznie swą działalność już w przyszłym roku.

AD