Nagrody „Promotor Myszkowa 2016″ przyznane

promotor myszkowa 2016

Nagrody „Promotor Myszkowa 2016″ wręczone. Glala XI edycji imprezy odbyła się 22 stycznia w Miejskim Domku Kultury w Myszkowie. Imprezę poprowadzili Burmistrz Włodzimierz Żak oraz Katarzyna Miklas, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Myszkovia Band.

Statuetkami Promotor Myszkowa i dyplomami w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani:

Duże i średnie przedsiębiorstwo –  statuetkę otrzymała firma Z.P.U.H. Henitom. Kapituła nie przyznała wyróżnień w tej kategorii
Małe i mikro przedsiębiorstwo – statuetkę otrzymała rodzinna firma Foto Bożek, a wyróżnienie Cech Rzemiosł Różnych oraz  firma „Zbyszek” Pan Zbigniew Zaremba
Kultura – w tej kategorii z kolei przyznano tylko dwie statuetki,  bez wyróżnień, dla Orkiestry OSP Mrzygłód oraz dla Zespołu Folklorystycznego Jurajskie Igraszki.
Sport – w kategorii „Sport” statuetkę otrzymała biegaczka Ewa Kuzior, a wyróżnienie MKS Myszków.
Entuzjasta Myszkowski –  tytułem tym uhonorowano Beatę Jakubiec-Bartnik, która tytuł zadedykowała swojemu zmarłemu tacie, znanemu społecznikowi Januszowi Jakubcowi. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali Marian Tylkowski i Wacław Gabryś.
Mecenas Sportu  –  tytuł ten przypadł w tym roku Rafałowi Kołakowskiemu za budowę boiska sportowego w Mrzygłodzie.
Przyjaciel Miasta –  tytułem tym Kapituła uhonorowała prof. Jerzego Buzka.
Gali dopełnił energetyczny koncert orkiestry Myszkovia Band i Kasi Moś.

źródło: www.miastomyszkow.pl

KK