Nagrody Ubi Caritas 2019 wręczone!

28 września w kościele ewangelickim pw. św. Trójcy w Warszawie odbyła się 18 Gala Ubi Caritas. Caritas Polska wyróżniła osoby zasłużone w 3 kategoriach: darczyńca, świadectwo oraz współpraca. Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska wręczył również medale za szczególną posługę dla Caritas „In Caritate servire”. Podobnie jak w poprzednich latach w Gali wyróżnione zostały osoby zasłużone dla Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos oraz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

– Wśród nas są wciąż anioły. Anioły, które niosą dobro i miłosierdzie, tym którzy najbardziej go potrzebują – tymi słowami zebranych gości przywitał ks. proboszcz Piotr Graś.

Gala Ubi Caritas jest podziękowaniem i uhonorowaniem działań osób, które pośród wielu wyzwań współczesnego świata, dzień po dniu poświęcają swój czas i oddają cząstkę siebie dla drugiego człowieka. To wydarzenie ważne dla całego środowiska Caritas w Polsce: zarówno dla jej pracowników i wolontariuszy, jak i tych, którzy wspierają ją na różnych płaszczyznach – darczyńców, instytucji życia publicznego i dziennikarzy.

W skład Kapituły Nagrody Ubi Caritas weszli: ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Małgorzata Glabisz-Pniewska – redaktor Polskiego Radia, Maria Pawłowska – przedstawiciel laureatów Nagrody „Ubi Caritas”, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekonski, Paweł Rytel-Andrianik – Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Henryk Zieliński – Redaktor Naczelny Tygodnika „Idziemy” oraz Anna Popek – dziennikarka TVP. Obrady Kapituły wyłoniły wśród nominowanych laureatów nagrody głównej w trzech kategoriach: Darczyńca, Świadectwo, Współpraca oraz wyróżnionych.

Od 14 lat w Gali biorą udział charytatywne organizacje ekumeniczne, w tym roku nominacje do nagród zgłosiła: prawosławna Eleos oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Każda z organizacji przyznała nagrodzonym statuetki: Caritas Polska – statuetkę Świętej Faustyny, Prawosławna Eleos – nagrodę Dłoni Miłosierdzia, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – nagrodę Miłosiernego Samarytanina. Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy.

Kategoria Darczyńca

Nagroda główna, statuetka św. Faustyny

VITROSZLIF Sp. z o.o.

Vitroszlif Sp. z o.o. swoją hojnością wspiera dzieła Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Od 2016 r. bierze udział w przedsięwzięciach remontowo/budowlanych takich jak: adaptacja budynku na potrzeby Centrum Wolontariatu i Administracji Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Schroniska dla Kobiet i Mężczyzn, Domu Samotnej Matki i Dziecka, oraz Domus Misericordiae. Wspiera również organizację imprez charytatywnych m.in. festynu z okazji Dnia Dziecka.

Wyróżnienia

Paweł Nowak, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Pan Paweł Nowak jest osobą skromną, uczynną i zaangażowaną w dzieła Caritas. Swoją dobroczynnością wsparł pierwszy w Częstochowie Dom Samotnej Matki i Dziecka, w którym Caritas Archidiecezji Częstochowskiej może nieść pomoc duchową i materialną samotnym rodzicom i ich matkom.

PENTEL POLAND Sp. z o.o.

Produkty firmy Pentel Sp. z o.o. przekazywane w formie regularnych darowizn, wzbogacają i ubarwiają wszystkie cykliczne, popularne w Bydgoszczy wydarzenia. Dzięki wsparciu tego darczyńcy, dzieci wyjeżdżające na coroczne kolonie letnie organizowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, zaopatrzane są w wysokiej jakości artykuły do malowania i rysowania, co pozwala znacznie uatrakcyjnić wakacyjny wypoczynek najmłodszych podopiecznych. Ufundowane przez firmę Pentel upominki stanowią atrakcje festynów parafialnych, obchodów Dnia Dziecka i szkolnych konkursów.

Ks. Henryk Kowalski, Caritas Diecezji Włocławskiej

Ks. Henryk Kowalski jest niemal jedynym sponsorem, który od lat wspiera różne dzieła Caritas w diecezji włocławskiej. Pamięta o Domu Samotnej Matki, Domu Dziecka i bezdomnych w schroniskach. Bardzo wiele czasu, środków i wysiłku podejmuje, by pomagać biednym w Afryce.

Kategoria Świadectwo

Nagroda główna

Małgorzata Paprocka

Małgorzata Paprocka, pielęgniarka chirurgiczna i magister promocji zdrowia. Od 33 lat pracująca w zawodzie, w tym od 30 lat na stałe zatrudniona w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy. Nieprzerwanie od 4 lat stale związana z Caritas Diecezji Bydgoskiej. Prowadzi punkt pielęgniarski w Centrum Pomocy Betlejem.

Wyróżnienia

Janina Walkowicz

Janina Walkowicz pracuje od 22 lat na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas Diecezji Sandomierskiej. Koordynuje pomoc żywnościową (FEAD) przy parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu, wydaje odzież, żywność i środki chemiczne, oraz dyżuruje w Punkcie Pomocy Doraźnej. Stara się zapoznać z potrzebami osób zgłaszających się z prośbami o pomoc do Caritas i dopasować rodzaj wsparcia do konkretnej rodziny lub osoby.

Brat Mariusz Leszczak OFMCap

Brat Mariusz Leszczak swoją współpracę z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczął dwa lata temu od pracy jako opiekun w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Od roku jest streetworkerem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i pełni swoją służbę na ulicach Częstochowy. Niesie pomoc ludziom zmarginalizowanym społecznie, odtrąconym, niezauważonym, uzależnionym, w miejscach ich przebywania. Ponadto Brat Mariusz koordynuje grupę wolontariatu dla starszej młodzieży i dorosłych, którzy niegdyś byli wolontariuszami Szkolnych Kół Caritas, bądź chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem Caritas. Pomaga także przy organizacji wszystkich akcji charytatywnych Caritas.

Kategoria Współpraca

Nagroda główna

Ambulans z Serca – karetka dla bezdomnych: Tomasz Głażewski i zespół

Tomasz Głażewski i zespół za własne pieniądze i w wolnym czasie od pracy opatruje drobne rany oraz zmienia opatrunki osobom bezdomnym. Wolontariusze Ambulansu z Serca – karetka dla bezdomnych służą pomocą najbardziej potrzebującym.

Nominowani

Judyta Jolanta Czajka

Siostra Judyta należy do wąskiego grona osób najdłużej pracujących w Caritas, ale też najbardziej zasłużonych. Doskonale zorganizowana, skrupulatna i wymagająca. Zawsze gotowa do współpracy.

Bernarda Podstawek – Przybysz

Bernard Podstawek – Przybysz, nauczycielka, katechetka. Od 16 lat opiekunka Szkolnego Koła Caritas w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. Angażuje się w wiele przedsięwzięć organizowanych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Pomaga dzieciom, młodzieży i seniorom. Mobilizuje młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących.

Wyróżnieni

Piotr Dobosz, Dyrektor KRUS Oddziału Regionalnego w Częstochowie

Piotr Dobosz osobiście angażuje się w realizację projektów kolonijnych Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, poświęcając swój czas na każdym etapie organizacji kolonii. Jest także częstym gościem turnusów kolonijnych. Dzięki jego zaangażowaniu misja Caritas dociera do społeczności rolniczych w nowej formie – dzieci, młodzież z terenów wiejskich oraz ich rodziny są aktywnie włączani w społeczność wspierającą Caritas.

Fundacja Enea

Caritas Archidiecezji Poznańskiej współpracuje z Fundacją Enea od 10 lat. Fundacja wspiera wiele akcji organizowanych przez poznański Caritas: Tornister pełen uśmiechów, śniadanie wielkanocne, Dobra energia ponad granicami.

Istotną część wydarzenia stanowią medale In Servire Caritate, specjalne wyróżnienia Dyrektora Caritas Polska, przyznawane osobom wspierającym dzieła Caritas.

Uroczystość poprowadził prezenter, Rafał Patyra, a o oprawę muzyczną wydarzenia zadbała utalentowana wokalistka – Beata Bednarz.

– Bardzo się cieszę, że mogę wyróżnić tyle osób. Ksiądz Henryk Kowalski to mój wieloletni przyjaciel, jak nikt wie jak posługiwać miłością drugiemu człowiekowi. Poznaliśmy się jeszcze w Afryce na misjach. Pani Bernardo, wyrażam głęboki podziw do Pani zaangażowania w pomoc Caritas, szczególnie za otwarte serce na młodych. W Rudniku nad Sanem, gdzie od kilkunastu lat Pani posługuje, młodzież wie, co znaczny być dobrym. W Rudniku i całej diecezja sandomierskiej, aż pachnie Caritas. Panie Radosławie, dziękuję. Jest Pan pierwszym wolontariuszem Caritas. Z wykształcenia jest Pan fizykiem, wiele lat pracował Pan w administracji publicznej. Dziś jest Pan specjalistą w branży biznesu. Dziękuję za zaangażowanie na rzecz Caritas Polska. Dziękuję również Tobie Ludwiku, za pomoc w restrukturyzacji Caritas Polska i tak potrzebnej reformie ekonomicznej organizacji. Twój wkład jest nieoceniony. A na koniec chciałbym serdecznie podziękować przyjaciołom z Syrii. Christian Hope Center Aleppo to specjalny podmiot, stworzony przez CP, by profesjonalnie nieść pomoc rodzinom syryjskim. Dziękuję całej delegacji. Księdzu Butrusowi Kassisowi z kościoła syriacko-prawosławnego, który nadzoruje pomoc z Caritas Polska. Następnie bardzo dziękuję Adelowi Janji oraz Ramie Daaboul za wkład codziennej pracy w odniesieniu pomocy rodzinom w Aleppo. Dziękuję Wam bardzo – powiedział Ksiądz Iżycki, Dyrektor Caritas Polska.

Na koniec hierarchowie zgromadzonych kościołów pobłogosławili wszystkich uczestników 18 edycji Gali Ubi Caritas.

Źródło: Caritas