Nagrodzeni pracownicy Służby Zdrowia

nagrody_bieganskiego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia już po raz 19. uhonorowano wyróżniających się wybitną i znaczącą działalnością w ochronie życia i zdrowia oraz szczególnym charakterem pracy na rzecz pacjenta.
Nagrody wręczono w sobotę, 11 kwietnia w Filharmonii Częstochowskiej.
W tym roku do Nagrody zgłoszono 29 kandydatów (13 lekarzy medycyny, 12 pielęgniarek, magistra farmacji, położną, technika medycznego, opiekuna medycznego).
Do Nagrody I, II i III stopnia nominowano 10 kandydatów, przyznając trzy Nagrody I stopnia, trzy Nagrody II stopnia i cztery Nagrody III stopnia oraz dwa wyróżnienia. Sylwetki – poniżej.

NAGRODY I STOPNIA
1. MGR FARMACJI – PIOTR STOJEK
– nagroda za całokształt sumiennej pracy zawodowej i wieloletnią działalność społeczną na rzecz samorządu aptekarskiego.
Specjalistka w zakresie farmacji aptecznej. Członek założycielskiego samorządu aptekarskiego w województwie częstochowskim. Były Dyrektor Naczelny PZF „Cefarm”. Od 2011 roku Prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

2. PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA – ANNA DZIUBCZYK-CHŁĄD
– Nagroda za działania związane z wdrożeniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego, dbałość o wysoki poziom świadczonych usług medycznych przez podległy personel.
Mgr pedagogiki, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, wieloletni nauczyciel nauki zawodu.
Od 25 lat pracuje w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie kolejno jako Przełożona Pielęgniarek, Koordynator ds. Pielęgniarstwa. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. pielęgniarstwa i epidemiologii.

3. DOKTOR NAUK MED. – GRZEGORZ CELBAN
– Nagroda za perfekcjonizm, zaangażowanie w pracy, sumienność oraz wzorową postawę etyczną.
Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej.
Od 2009 r. pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej 104/118 – Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi.

NAGRODY II STOPNIA
MGR PIELĘGNIARSTWA – LESŁAWA KLECHA
– Nagroda za wzorową postawę etyczną, nienaganny stosunek do pacjentów i współpracowników, zaangażowanie w rozwój kardiologii na terenie Częstochowy.
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego. Od 11 lat pracuje w Oddziale Kariologii Interwencyjnej Częstochowskiego Centrum Kardiologii przy ul. Mickiewicza na stanowisku Pielęgniarki Koordynującej.

2. MGR PIELĘGNIARSTWA – ALEKSANDRA KOŚCIUCH
– Nagroda za całokształt pracy pielęgniarskiej, profesjonalizm, umiejętność niesienia pomocy, zrozumienie problemów dzieci, młodzieży i ich rodziców, krzewienie profilaktyki zdrowotnej.
Z częstochowską służbą zdrowia związana od 32 lat. Od 21 lat pracuje w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kopernika 45 na stanowisku pielęgniarki medycyny szkolnej.

3. LEKARZ MEDYCYNY – MIROSŁAW TOMŻYŃSKI
– Nagroda za długoletnią, sumienną i nienaganną pracę w służbie zdrowia.
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od 1974 roku pracuje w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

NAGRODY III STOPNIA
1. OPIEKUN MEDYCZNY – ALINA MOSTOWSKA
– Nagroda za wyróżniającą się postawę przepełnioną chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym.
Od 1996 roku zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Bialskiej, kolejno na Oddziale Chirurgii Ogólnej, w Ośrodku Leczenia Schorzeń Piersi, Chirurgii Onkologicznej oraz Sekcji Transportu Medycznego. Od 2014 roku na Oddziale Neurologii na stanowisku opiekuna medycznego.

2. LICENCJONOWANA POŁOŻNA – ANNA DOROTA COCEK
– Nagroda za aktywną działalność na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, etyczną postawę zawodową, profesjonalizm na stanowisku pracy położnej.
Specjalistka w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1985 roku. Od 1998 roku zatrudniona w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej.
Od 2 kadencji Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

3. PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA – ANNA PITRA-SŁABOSZ
– Nagroda za zaangażowanie w pracy na rzecz pacjenta, życzliwość, wrażliwość na ludzkie cierpienie oraz profesjonalizm pełen empatii i zrozumienia.
Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1981 roku. Od 19 lat pełni funkcję Pielęgniarki Koordynującej Przychodni Specjalistycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej.

4. PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA – ELŻBIETA DENDERSKA
– Nagroda za całokształt pracy zawodowej, wzorową i etyczną postawę zawodową oraz aktywną działalność na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
Od 1981 r. związana z częstochowską służbą zdrowia. Od 21 lat pracuje w Poradni Medycyny Pracy MSW przy ul. Kopernika 38. Pełnomocnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

WYRÓŻNIENIA
1. EMERYTOWANY LEKARZ MEDYCYNY – MAREK CUGLEWSKI
– Nagroda za długoletnią, sumienną, nienaganną i ofiarną pracę w służbie zdrowia.
Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 1974 roku. Przez 41 lat lekarz Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej.

2. PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA – MARIA GRZELKA
– Nagroda za profesjonalizm i wzorową postawę etyczną, za życzliwość i bezinteresowną chęć niesienia pomocy pacjentom i ich rodzinom.
Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1982 roku. Od 18 lat zatrudniona w Przychodni Lekarskiej „Południe” przy ul. Mireckiego na stanowisku pielęgniarki środowiskowej.