Najlepsze i najpiękniejsze na wsi

Najlepsze i najpiękniejsze na wsi

Zdjęcie ilustracyjne. fot. arch UMWS Tomasz Zak

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.
Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Nagrody o łącznej wysokości 120 000 zł zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

Najpiękniejsza wieś
Najpiękniejsza zagroda wiejska
Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
Najlepsza strona internetowa sołectwa
Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe
Wnioski przyjmuje Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do 10 czerwca 2021 r. O wyborze najlepszych rozwiązań zadecyduje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa.

Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowany jest od 2004 roku. Laureatów tegorocznej edycji poznamy jesienią br.

źródło: UMWS