Najstarsze częstochowskie licea zaśpiewały seniorom edukacji

Okres śpiewania kolęd skończy się już niebawem – 2 lutego. Ostatnie chwile wykorzystały trzy licea naszego miasta: Słowacki, Traugutt i Sienkiewicz, które zorganizowały koncert kolęd dla seniorów.

30 stycznia w sali widowiskowej IV LO im. H. Sienkiewicza wystąpiło w sumie ponad stu uczniów. Tradycja koncertu sięga już kilku lat.Rozmawiamy z dyrektorem IV LO, Jadwigą Sipą:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1koncert_jadwiga_sipa_30_01_19.mp3]

Nad przygotowaniem uczniów z Sienkiewicza czuwał pan Kazimierz Nocuń, który prowadzi szkolny chór. Efekt wspólnej pracy brzmiał mniej więcej tak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2koncert_chor_30_01_19.mp3]

Z I LO im. J. Słowackiego zaprezentował się zespół wokalny „Słowak i Muza”, który został utworzony na przełomie ostatnich czterech lat. Mówi opiekunka zespołu, Dorota Marlińska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/3koncert_dorota_marlinska_30_01_19.mp3]

Na scenie było obecnych również ponad czterdziestu uczniów II LO im. R. Traugutta. Mówi nauczycielka, Anna Gołębiowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/4koncert_anna_golebiowska_30_01_19.mp3]

Koncert kolęd był z pewnością dobrą okazją do integracji uczniów z trzech najstarszych liceów częstochowskich.

KF