Napełniony muzyką Juliusz Łuciuk – chór Coro Della Virgola zaśpiewał dla maestra

DSCF9769xxx

Ma trzy małe ojczyzny. Jedną z nich jest Częstochowa. Pozostałe dwie to Kraków i Nowa Brzeźnica. W tym roku, kiedy profesor Juliusz Łuciuk obchodzi swoje dziewięćdziesiąte urodziny, w programie XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater znalazły się dwa dni jubileuszowych obchodów. Z tej okazji, w kościele ewangelicko-augsburskim miał miejsce niezwykły koncert. Pod hasłem „Coro Italiano per Maestro Łuciuk” kryły się bowiem kompozycje samego mistrza Łuciuka.

Włoski chór Coro della Virgola prowadzony przez charyzmatycznego Pasquale Veleno, założyciela grupy, wykonał najważniejsze utwory w twórczości polskiego kompozytora. To dla Juliusza Łuciuka podróż sentymentalna. Do Częstochowy przeprowadził się na trzy lata przed II wojną światową. O tym, jak bardzo profesor zasłużył się dla miasta, mówiła Małgorzata Zuzanna Nowak, dyrektor festiwalu:

– To tak naprawdę jest początek dwudniowego świętowania. Częstochowa to miasto, z którym jest związany poprzez miejsce zamieszkania kiedyś, a także poprzez miejsce edukacji. Profesor kończył tu  szkołę muzyczną.  To ważne wydarzenie także ze względu na jego liczne wykonania dzieł, szczególnie tych dedykowanych festiwalowi Gaude Mater . Profesor od 1990 roku zasiada w Radzie Artystyczno-Programowej festiwalu, był jedną z pierwszych osób, które w tej radzie zasiadły. Mamy więc za co dziękować Juliuszowi Łuciukowi , zarówno za pracę w radzie, ale przede wszystkim za piękną muzykę, którą nas obdarza i z którą możemy obcować w wielu edycjach festiwalu. Bardzo to doceniamy, jesteśmy za to wdzięczni.

DSCF9771xxxx

Sam Juliusz Łuciuk wraca pamięcią do czasów, kiedy mieszkał w Częstochowie:

– Częstochowa stanowi środek mojego życia. Pamiętam okres nauki, to była szkoła i czasy okupacji. Pomagałem wtedy ojcu w kościele, zdobywałem tam podstawy muzyki kościelnej i rozwijałem się duchowo. Napełniałem się pięknem muzyki kościelnej i religijnej. To wszystko gromadziło się, żeby później owoce znaleźć w twórczości. I to był bardzo ważny dla mnie okres. U stóp Matki Boskiej Częstochowskiej. Patronowała mi.

Jubileusz trwa dwa dni. Po koncercie w Częstochowie, profesor wybierze się do Nowej Brzeźnicy, miejsca, w którym się urodził:

– Tam mieszkała jego rodzina, jego ojciec był organistą w kościele św. Jana Chrzciciela, w którym ten koncert się odbędzie. Tata Juliusza Łuciuka zakładał tam orkiestrę, kwartet wokalny,  był bardzo czynnym muzykiem. Juliusz Łuciuk wyrastał w  bardzo muzycznym domu. To będzie sentymentalny powrót profesora  do swoich korzeni i myślę, że będzie to moment bardzo wzruszający – podkreśliła Małgorzata Zuzanna Nowak.

DSCF9809xxxx

Chór Cora Della Virgola zaśpiewa w Nowej Brzeźnicy o godz. 12.15.

S.Wziątek