Narkomania – nie kończący się problem

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym. Szacuje się, że w Polsce populacja osób używających narkotyków w sposób problemowy wynosi pomiędzy 56 tys. a 103 tys. osób. Istotne są kampanie informacyjne oraz skuteczność programów profilaktycznych realizowanych przez poszczególne instytucje. Mówi psycholog Monika Graczykowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1-dzien-zapobiegania-narkomanii.mp3]

Zjawisko narkomanii podlega ewolucji. Wiele osób ulega uzależnieniom z uwagi na to, że nie potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2-dzien-zapobiegania-narkomanii.mp3]

Blisko 200 milionów osób na świecie używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

PNP