Nazwa „Góra Trzech Jaskiń” oficjalnie nadana!

gora trzech jaskiń

W niedzielę 3 lipca br. dokonano symbolicznego nadania nazwy wzniesienia „Góra Trzech Jaskiń”, położonego w sołectwie Srocko. W tym dniu mieszkańcy świętowali też na Srockim Festynie Rodzinnym, zorganizowanym po raz pierwszy w historii miejscowości. Nazwę „Góra Trzech Jaskiń” (najwyższe wzniesienie gminy Mstów, mające wysokość 329 metrów) wybrano z pośród blisko stu propozycji zgłoszonych w konkursie ogłoszonym przez gminę Mstów. Zaproponowały ją, niezależnie od siebie, trzy osoby: z Krakowa, Kielc i północnej Jury. Nadanie nazwy odbyło się z udziałem pani Anny Jankowskiej–Nagórki z Krakowa (jednej z autorów nazwy), radnego miejscowości Srocko, Roberta Misztala i komandora zawodów nordic-walking „Mistrzostwa trzech Jaskiń”, Adama Markowskiego. Autorzy nazwy odebrali pamiątkowe certyfikaty i nagrody. Nowa nazwa została naniesiona na mapy – na razie na przystankach w tej miejscowości, ale od tej chwili będzie też nanoszona na każdą mapę wydawaną przez gminę Mstów.

Nadanie nazwy „Góra Trzech Jaskiń” było okazją do przetestowania nowej trasy do chodzenia z kijkami. Nordic walking – to nowa, dynamicznie się rozwijająca dyscyplina sportu masowego (bo rzeczywiście z kijkami chodzą dzieci, młodzież i dorośli). Tak też było na zakończonych, a organizowanych po raz pierwszy, Mistrzostwach Trzech Jaskiń. Blisko 70 uczestników, mimo padającego na starcie deszczu, przeszło ponad sześciokilometrową trasę, wiodącą wokół nowo nazwanego wzgórza. Opinie o trasie były pozytywne – jest urozmaicona, biegnąca duktami leśnymi, leży blisko Częstochowy, więc łatwo dostać się na start. Na pytanie do uczestników, czy warto wyznaczyć ja jako stałą trasę, odpowiedzi były twierdzące!

źródło: www.mstow.pl