Nie bądźmy obojętni na zimę!

bezdomni mrozy

Ujemne, zimowe temperatury na zewnątrz to co roku najcięższy okres dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla osób bezdomnych. W Częstochowie nikt nie pozostanie bez pomocy, wiele jednak zależy od samych częstochowian, którzy mogą zgłaszać miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby ludzi, którzy pozostając w nieogrzewanych miejscach, na klatkach schodowych, w pustostanach, działkowych altanach są narażeni na utratę zdrowia i życia. Możemy przyłączyć się do zbiórek ubrań dla bezdomnych. Taką inicjatywę do 23 grudnia prowadzi między innymi Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Agape. Możemy również dołożyć swoją cegiełkę żywnościową do wigilii dla osób bezdomnych jaką współorganizuje częstochowska Caritas.

Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i streetworkerzy prowadzą codzienne patrole, mające na celu zlokalizowanie miejsc przebywania osób bezdomnych. W przypadku spotkania osoby bezdomnej w jednym z wymienionych miejsc warto powiadomić funkcjonariuszy, aby ci mogli udzielić odpowiedniej pomocy potrzebującym kierując ich np. do Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 26. W uzasadnionych sytuacjach wzywają Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, osoby bezdomne mogą na krótki czas zostać umieszczone w Ogrzewalni Miejskiej w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a.