Nie będzie kary za wycięcie drzew

radomsko

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Radomsko nakładającą na miasto wielomilionową karę za wycięcie drzew przy budowie drogi do miejscowości Brodowe. Decyzja SKO jest ostateczna i kończy postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Argumentacja SKO zawarta w uzasadnieniu decyzji uchylającej oparta jest w zasadzie na dwóch faktach: po pierwsze teren, z którego zostały wycięte drzewa przez Nadleśnictwo Radomsko był terenem leśnym, na którym wycinka dokonywana jest na podstawie ustawy o lasach, a po drugie przepisy ustawy o ochronie przyrody, na podstawie których naliczona została kara, uznane zostały w lipcu 2014 roku za niezgodne z Konstytucją RP.

Wydana dzisiaj (20 kwietnia) przez SKO decyzja może zostać zaskarżona jedynie przez stronę postępowania, czyli przez prezydenta miasta.

Źródło: www.radomsko.pl