Nie daj się zrobić w słupa

plakat slup - kr

Część grup przestępczych, które działają w Polsce, ma na celu wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa. Warto podkreślić, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder polegający na wyłudzeniu podatku, ale także i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur – wchodząc tym samym na drogę przestępstwa. Każdy uczestnik oszustwa karuzelowego musi liczyć się z konsekwencjami: podatkowymi, karnymi i karnymi skarbowymi.
Najczęściej ofiarami przestępstw podatkowych padają osoby, które – z uwagi na niską świadomość prawa, swój status materialny lub brak środków do życia – godzą się na udział w procederze przestępczym w zamian za otrzymywanie regularnego lub jednorazowego wynagrodzenia.
Wykorzystywane są osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby bezrobotne, emeryci, osoby młode, wkraczające dopiero na drogę zawodową, a nawet osoby nieuleczalnie chore.
By temu przeciwdziałać, Kontrola Skarbowa zainicjowała akcję „Nie daj się zrobić w słupa”, która jest kierowana m.in. do młodzieży akademickiej i bezrobotnych.
Prokuratura Okręgowa podaje przykład działalności tzw. „słupów”. Jest to sprawa zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzeniem do obrotu paliw z nielegalnego pochodzenia, kierowanej przez Adama B. W tym śledztwie ujawniono działalność 4 „firm słupów”, założonych przez bezrobotnych Jerzego W., Sebastiana Ł., Joannę P. i Barbarę P. Celem tych podmiotów gospodarczych była sprzedaż nielegalnego paliwa, wystawianie fikcyjnych faktur oraz legalizowanie uzyskanych środków finansowych (tzw. pranie brudnych pieniędzy). Za założenie i „prowadzenie” firm osoby te otrzymywały miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 1.300 zł do 2.000 zł.
W wydanych wyrokach Sąd Okręgowy w Częstochowie wymierzył ww. oskarżonym nie tylko wysokie kary pozbawienia wolności i grzywny, ale także zobowiązał ich do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa zaległych podatków w wysokości od 500.000 do nawet 1.100.000 zł.
Przestępstwo wyłudzenia podatku, które dotyczy mienia znacznej wartości (200.000 zł) i przestępstwo prania brudnych pieniędzy są zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat, a wystawianie poświadczających nieprawdę faktur karą pozbawienia wolności do 8 lat.