NIE dla mowy nienawiści

„Gdyby wybuchła wojna, wszyscy trafilibyście do niewoli ze względu na profil nauki, jaki podjęliście”. Takimi mocnymi słowami skierowanymi do uczniów „mundurówki” przemówił dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Rafał Piotrowski.

We wtorek, 18 lutego w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zorganizowano prelekcję dotyczącą mowy nienawiści. Spotkanie dotyczyło konsekwencji prawnych i społecznych, jakie niesie ze sobą nienawiść na przykładzie historii kresów – tłumaczy dyrektor placówki, Rafał Piotrowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_MOWA_NIENAWISCI_PIOTROWSKI_18_02_2020.mp3]

Spotkanie adresowane do młodzieży było bardzo ważne, ponieważ współorganizowała je instytucja, która na co dzień odpowiada za porządek w kraju oraz wychowanie młodzieży – podkreśla Adam Kiwacki, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Polsce:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_MOWA_NIENAWISCI_KIWACKI_18_02_2020.mp3]

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych. Głównym celem Towarzystwa jest krzewienie kultury kresowej i przypominaniem tamtejszej historii.

BNO