Nie pal śmieci – dbaj o powietrze, którym oddychasz!

komin1

Od kilku tygodni w Częstochowie i całym regionie a także w większości dużych miast w Polsce warunki aerosanitarne są bardzo złe. Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że w domowych piecach i kotłowniach można spalać tylko materiały przeznaczone do ogrzewania. Pozostałe odpady należy wyrzucać do pojemników na wywóz nieczystość.
Spalanie np. plastikowych butelek, tworzyw sztucznych, ubrań, mebli pokrytych lakierami, kartonów, opakowań, odzieży itp. jest zabronione!.

Dzisiaj w Częstochowie średnie stężenie pyłu zawieszonego zostało przekroczone o 186%.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, a wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.