Nie zdążyłeś z PIT-em? Bądź spokojny!

Fot. Radio Fiat

Jeśli częstochowianie nie zdążą do końca kwietnia złożyć rozliczenia PIT-37 lub PIT-38, mogą być spokojni. O ile zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych rozliczenia PIT należy składać do 30 kwietnia, ze względu na sytuację epidemiczną, warunki te uległy zmianie.

Podatnicy, którzy rozliczają się z wyżej wymienionych formularzy (i którzy nie dążą złożyć dokumentów w terminie) zostaną automatycznie rozliczeni przez Krajową Administrację Skarbową. Zmiany dotyczą także osób, które rozliczają się z prowadzonej działalności gospodarczej na drukach PIT-39 – oznajmia Anita Karczmarek, kierownik działu obsługi bezpośredniej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_PIT_KARCZMAREK_29_04_2020.mp3]

Oprócz PIT-u zostały także przesunięte terminy rozliczenia zeznań rocznych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli zeznania CIT-8:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_PIT_KARCZMAREK_29_04_2020.mp3]

Chociaż częstochowska Skarbówka nadal jest zamknięta dla petentów, nie przestaje pracować. Kontakt z urzędem jest możliwy drogą telefoniczną i mailową. Wnioski można składać przez platformę ePUAP oraz do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się przed wejściem do urzędu. Te, można składać w godzinach otwarcia placówki.

BNO