Niedawno oddana do użytku – już do remontu

fot. GDDKiA w Katowicach

Rok po otwarciu odcinka autostrady A1 z Częstochowy Południa w kierunku węzła Częstochowa Blachownia planowana jest naprawa ok. 300 metrów drogi. Chodzi o odcinek na wysokości granicy Gminy Blachownia z Gminą Konopiska, na którym występują utrudniające jazdę nierówności.

Aby skutecznie usunąć tę wadę, konieczne było wykonanie wgłębnego drenażu odcinającego napływ wody w podłoże pod jezdnią. O przebiegu prac nad usunięciem usterki mówi starszy specjalista ds. komunikacji społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marek Prusak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_wezel_czestochowa_blachownia_marek_prusak_18_08_2020.mp3]

Remont planowany jest do końca września 2020 roku, przy założeniu, że wkrótce zostanie przedstawiony program naprawczy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_wezel_czestochowa_blachownia_marek_prusak_18_08_2020.mp3]

Aktualnie GDDKiA oczekuje na przedstawienie przez wykonawcę programu naprawczego, który zgodnie z deklaracją wykonawcy powinien zostać w przeciągu najbliższych dni przekazany Inżynierowi Kontraktu do weryfikacji. Niezwłocznie po jego zaaprobowaniu przez zamawiającego i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu wykonawca, w ramach obowiązków gwarancyjnych i na własny koszt, przystąpi do naprawy nawierzchni. Mamy nadzieję, że jest to jednorazowa sytuacja i kolejne naprawy tej drogi nie będą już konieczne…

MSI