Nielegalne reklamy na przystankach

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w obliczu pojawienia się na części częstochowskich wiat przystankowych nielegalnych reklam, podjął działania zmierzające do ustalenia firmy/osoby, która mimo wyraźnego zakazu umieszcza ogłoszenia na terenie miasta w liczbie kilkudziesięciu sztuk. Sporawą zajęła się także częstochowska Policja. Mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/Nielegalne-reklamy.mp3]

Na wiatach przystankowych mogą pojawiać się informacje: dotyczące organizacji komunikacji miejskiej oraz wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z MZDiT. Informacje te niezwłocznie są zresztą przez organizatorów usuwane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ten, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 1500 zł.

PNP