Nieodpłatna pomoc prawna

pomoc prawna

Od stycznia bieżącego roku funkcjonuje w Częstochowie 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzonych do prowadzenia przez organizację pozarządową – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Wszystkie placówki są otwarte 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci i radcy prawni. Mogą jej również udzielać osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra prawa, pod warunkiem, że posiadają co najmniej 3-letnie, udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej. Z porad mogą korzystać: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby posiadające świadczenie z pomocy społecznej, kombatanci i weterani. Zakres możliwych do uzyskania informacji jest bardzo szeroki, ale dotyczy jedynie etapu postępowania przed sądowego z obszarów prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, pracy, spraw rodzinnych i ubezpieczeń społecznych. Inicjatywa jest finansowana z dotacji celowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotychczas z pomocy prawnej skorzystało ponad 2000 osób. Szczegółowe informacje dotyczące rozmieszczenia punktów w naszym mieście, są dostępne w biuletynach i urzędzie miasta.

MT