„(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie” – projekt, który łączy

Przegląd Maskarada 2013. Fot. Paweł Bilski

Fundacja Oczami Brata zaprasza do udziału w jej najnowszym projekcie „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie” oraz w Teatrze Oczami Brata.
Fundacja założona została przez ludzi młodych, którzy starają się patrzeć na świat oczami osób potrzebujących. Głównymi zadaniami fundacji są: promocja warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, organizowanie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, organizowanie społeczności lokalnej oraz wolontariatu, a także podejmowanie działań charytatywnych.
We wrześniu i październiku Fundacja startuje z kolejną edycją projektu „(Nie)pełnosprawni – sprawni kulturalnie”, którego głównym celem jest promocja autorskiej twórczości osób niepełnosprawnych. Jest to projekt o zasięgu regionalnym.
W ramach tegorocznej akcji odbędą się cztery wydarzenia (gra miejska, happening, salon poezji, przegląd „Maskarada”) ukierunkowane na integrację oraz podniesienie poziomu tolerancji wobec osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności.
Cele przyświecające idei zostaną zrealizowane poprzez stworzenie przestrzeni do integracji i poznania się osób z różnych środowisk, współpracę między osobami o różnej sprawności, podniesienie samoświadomości i wiary w siebie, ułatwienie osobom niepełnosprawnym przełamania barier, a także poprzez wzmacnianie więzi społecznych.
Przedsięwzięcie wystartuje 12 września grą miejską pn. „Od okupacji do wolności”, która odbędzie się na Starym Mieście w Częstochowie. Weźmie w niej udział około 150 osób, które będą sprawdzać swoją wiedzę na temat Starego Miasta z lat 1939-2014. Zadania oparte na interaktywnych metodach warsztatowych będą dotyczyły: częstochowskiego getta, historii ul. Józefa Piłsudskiego, historii Starego Miasta, filharmonii częstochowskiej,a także wolontariatu i ekonomii społecznej.
26 września o godz. 15.00 na Placu Starego Rynku odbędzie się happening pod nazwą „Malowanie za Puchatkiem”. Tutaj, wyrażając swoją twórczą ekspresję w przestrzeni publicznej, osoby niepełnosprawne będą mogły nie tylko zacieśnić więzi emocjonalne z rodzicami, opiekunami czy rówieśnikami, ale także zintegrować się z mieszkańcami miasta. Łącznie 70 osób stworzy na kartonach symboliczną abstrakcję nawiązującą do współdziałania i tolerancji.
10 października o godz. 17.00 w Auli parafii św. Zygmunta niepełnosprawni poeci przedstawią swoją twórczość w ramach Salonu Poezji.
24 października o godz. 10.00 w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej zorganizowany zostanie Przegląd Teatralno-Muzyczny Osób Niepełnosprawnych „Maskarada”. Nie będzie on miał charakteru konkursowego. Jego głównymi celami są: łączenie na scenie osób o różnej sprawności oraz promowanie grup teatralnych. W tym roku na scenie zaprezentuje się nie mniej niż 135 artystów. Przegląd będzie stanowił swoiste podsumowanie całego projektu.
Więcej szczegółów dotyczących projektu można znaleźć na stronie: aktywnikulturalni.pl.