Niepełnosprawni otrzymają pomoc asystenta

Częstochowa przystąpiła do rządowego programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mającego na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pełnoletnich osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a odpowiedzialne jest za niego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O szczegółach programu mówi naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Adrian Staroniek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_asystent_osoby_niepelnosprawnej_adrian_staroniek_06_02_2020.mp3]

Radna Prawa i Sprawiedliwości Monika Pohorecka, będąca przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, zwraca uwagę na aspekt indywidualności programu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_asystent_osoby_niepelnosprawnej_monika_pohorecka_06_02_2020.mp3]

Projekt uchwały dotyczącej przystąpienia Częstochowy do programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. W listopadzie zeszłego roku na wniosek miasta przyznano mu ponad 1 mln zł na realizację programu w 2020 roku. Zadanie będzie zlecone organizacji pozarządowej wybranej w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zainteresowani skorzystaniem z usługi asystenta osobistego powinny kierować się po szczegółowe informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

MSI

Fot.: Urząd Miasta Częstochowy