Niezbywalne imię od Boga

9_jasna_koncert

W Niedzielę Chrztu Pańskiego (8 stycznia) 0 godz. 11 w Bazylice jasnogórskiej sprawowano uroczystą Mszą św., której w intencji radiosłuchaczy, redakcji i współpracowników przewodniczył ks. Piotr Zaborski – dyrektor Radia Fiat. Wraz z nim przy eucharystycznym ołtarzu stanął m.in. ks. Szymon Bielecki, prefekt Niższego Seminarium Duchownego, którego alumni zatroszczyli się o asystę liturgiczną Mszy św.

W czasie homilii ks. Zaborski przypomniał licznie zgromadzonym, że każdy z nas na chrzcie dostał niezbywalne imię od Boga. – Dziś w Ewangelii mamy scenę kiedy Bóg mówi do Jezusa: Tyś jest mój Syn umiłowany. Mówi to też do mnie i do Ciebie. Każdy z nas jest chcianym i umiłowanym dzieckiem Boga, które On miłuje. Nie musi nam tego mówić, ale po prostu kocha.

Po Eucharystii rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Z muzykiem występują m.in. alumni Niższego Seminarium Duchownego, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Białej, dzieci od sióstr Michalitek, a także dzieci, które na co dzień są pod opieką Fundacji św. Barnaby w Częstochowie.

AS