Nowa placówka KOWR w Częstochowie

Być bliżej rolników i ich spraw. To jeden z celów, jaki przyświecał powołaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dlatego placówki KOWR zlokalizowane są w miejscach o dużym natężeniu produkcji rolniczej. Kolejna już od 1 stycznia 2018 r. zaczęła funkcjonować w Częstochowie. Mówi Filip Jany z nowo powstałego oddziału zamiejscowego w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Nowa-placowka-Kowr1.mp3]

 

W placówce będzie można uzyskać pomoc, informacje i wyjaśnienia w wielu sprawach, które interesują rolników:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/Nowa-placowka-Kowr2.mp3]

Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa działają na terenie kraju od 1 września 2017 roku. Łączą funkcje i zadania jakie dawniej realizowały Agencje Rynku Rolnego oraz Agencje Nieruchomości Rolnych.

Częstochowska placówka KOWR – u jako zamiejscowy ośrodek Oddziału Terenowego w Mikołowie zlokalizowana jest przy ulicy Wyszyńskiego 70/126, tuż obok Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Rolnicy przyjmowani są codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.

PN