Nowa rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

REKTOR_AJD_WYPYCH_GAWRONSKA

13 kwietnia elektorzy jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu funkcji Rektora AJD dr hab. Annie Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD. Pani Rektor-elekt obejmie swoją funkcję 1 września 2016 roku. Będzie ją sprawować do końca sierpnia 2020 roku. W wyborach głos oddało 35 elektorów. Anna Wypych-Gawrońska to pierwsza kobieta na stanowisku Rektora w 45 -letniej historii Uczelni.  Na dzień 27 kwietnia zaplanowano wybory prorektorów AJD.

Po zakończeniu wyborów dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD podsumowała:

Szanowni Państwo,
dziękuję całej społeczności akademickiej za zaufanie i powierzenie mi zaszczytnej funkcji rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2016-2020.
W czasie kadencji będę dążyć do przekształcenia Akademii w uniwersytet. Jest to zadanie wytyczone wiele lat temu i dzięki wysiłkowi całej społeczności akademickiej nasza Uczelnia jest dziś bardzo blisko tego celu.
Niezależnie jednak od momentu przekształcenia, podstawowym zadaniem na kolejne lata i na najbliższą kadencję będzie stały i konsekwentny rozwój Uczelni, prowadzącej badania naukowe i dydaktykę na jak najwyższym poziomie, wyraźniej identyfikującej najsilniejsze obszary swojej działalności oraz budującej bardzo dobry wizerunek szkoły wyższej w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
Akademia musi być uczelnią dającą solidne wykształcenie, wprowadzającą nowoczesne metody dydaktyczne, dbającą o wysoką jakość kształcenia i jak najlepsze warunki studiowania, przynoszącą satysfakcję studentom i doktorantom, wspierającą ich aktywność i zapewniającą perspektywy dobrej pracy.
Chcę, aby nasza Uczelnia była w pełni świadoma swojej rangi i znaczenia dla miejsca, w którym funkcjonuje, jako szkoła wyższa otwarta na miasto i region, będąca cennym i solidnym partnerem dla innych ośrodków naukowych, dla instytucji w kraju i za granicą.
Aby te zadania zrealizować, nasza Uczelnia musi efektywnie wykorzystywać swoje możliwości, optymalizować zarządzanie finansami, intensyfikować swoje działania w zakresie pozyskiwania funduszy i funkcjonować według najwyższych standardów działania we wszystkich obszarach i zakresach wytyczonych w misji i strategii Uczelni.
Jestem przekonana, że dzięki wspólnej pracy całej społeczności akademickiej nasza Uczelnia będzie się bardzo dobrze rozwijać, będzie silna i stabilna, aktywna i twórcza na miarę wyzwań współczesności.

Anna Wypych-Gawrońska przyszła na świat w 1966 roku w Częstochowie. Studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, doktoryzowała się i habilitowała w dyscyplinie literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również szkołę muzyczną II stopnia w Częstochowie w klasie fortepianu. Reprezentuje dziedzinę nauk humanistycznych, dyscyplinę literaturoznawstwo. Specjalizuje się w historii teatru i dramatu.  Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, przede wszystkim Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, a także Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opera et du Ballet (Paryż, Sorbona). Współpracowała i współpracuje przy tworzeniu i realizacji projektów badawczych i prac naukowych z naukowcami z polskich i zagranicznych uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Lwowska Akademia Muzyczna, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Sztokholmski), a także z instytucjami nauki, kultury i edukacji (Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – pełni funkcję przewodniczącej Rady Artystycznej, Muzeum Częstochowskie – wchodzi w skład Rady Muzealnej, Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie). W Akademii im. Jana Długosza zatrudniona jest od ponad 20 lat. W 2006 objęła funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, w kadencji 2008-2012 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Filologiczno-Historycznego. Od roku 2012 jest prorektorem ds. rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

za www.ajd.czest.pl