Nowa siedziba PZN

siedziba

Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych ma nową siedzibę. Obecnie mieści się przy Alei Pokoju 13.
Do nowego lokalu PZN przeniósł się z będącego w złym sanie budynku przy al. Wolności 20. Przeprowadzka możliwa była dzięki wykonanemu przez miasto remontowi, który objął m.in. naprawę instalacji elektrycznej, przystosowanie wnętrza do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy modernizację pomieszczeń sanitarnych. W nowej siedzibie, oprócz częstochowskiej delegatury związku działa również Koło Grodzkie PZN.
Działający od 1994 roku Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny PZN w Częstochowie. Obejmując opieką ponad 160 niewidomych i słabowidzących w wieku do 24 lata świadczy bezpłatne usługi w zakresie m.in.:
· diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży z problemem wzrokowym
· terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej i wzroku
· profilaktyki i higieny wzroku
· nauki pisma punktowego Braille’a dla dzieci, rodziców i nauczycieli
· organizowanie kursów orientacji przestrzennej dla dzieci i młodzieży niewidomej, podejmującej naukę szkolną
· konsultacji dla rodziców i nauczycieli, dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej
· organizowania szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
· organizowania turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowych i wypoczynkowych dla naszych podopiecznych
Polski Związek Niewidomych to największa polska organizacja zrzeszająca i działająca na rzecz osób niewidomych słabowidzących. Związek pomaga osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Uczy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy, jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Członkowie PZN działają na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i ich właściwego postrzegania.