Nowa Stacja Demineralizacji Wody w Elektrowni Łagisza

Fot. Tauron

W Elektrowni Łagisza w Będzinie rozpoczęła pracę nowa Stacja Demineralizacji Wody. Zrealizowana inwestycja zapewni ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody dla funkcjonowania elektrowni.

– Czystość wody ma duże znaczenie dla bezawaryjnego procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach. Dzięki nowej stacji zapewniona została ciągłość dostaw wody demineralizowanej i zmiękczonej dla urządzeń wytwórczych oraz kotłów szczytowo-rezerwowych w Elektrowni Łagisza, a także na potrzeby uzupełnienia jej obiegów ciepłowniczych – wyjaśnia Kazimierz Szynol, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Warta ponad 40 milionów złotych inwestycja, została zrealizowana przez polsko-węgierskie konsorcjum firm Instal Kraków S.A. oraz Hidrofilt Water Treatment Ltd.

Działanie nowej instalacji oparte jest w całości na nowoczesnych technikach membranowych. Oznacza to minimalne zużycie chemikaliów w procesie uzdatniania wody, co sprawia, że cały proces jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. W części procesów uzdatniania zamiast agresywnych chemikaliów wykorzystywany jest prąd elektryczny.

Niewłaściwa jakość wody przyczynia się do odkładania osadów znacznie ograniczających przewodność cieplną, co stanowi jedną z przyczyn korozji w urządzeniach energetycznych.

Dla przykładu – kamień krzemianowy o grubości 0,25 mm może spowodować wzrost temperatury ścianki metalu o 200 stopni C, a osad pochodzenia organicznego o grubości 0,5 mm powoduje wzrost temperatury metalu aż o 400 stopni C. Miejscowe przegrzanie ścian kotła prowadzi do powstania naprężeń, skutkujących poważnymi awariami.

Na proces uzdatniania wody w oddanej do eksploatacji Stacji Demineralizacji Wody, składa się uzdatnianie wstępne, następnie woda poddawana jest ultrafiltracji ciśnieniowej i odsalaniu właściwemu. Woda osiąga pożądane właściwości dzięki końcowej demineralizacji.

Poza czynnikami ekologicznymi i ekonomicznymi potrzeba realizacji inwestycji, związana była także z perspektywą trwałego wyłączenia z ruchu bloków 120 MW, z których wody odpadowe zasilały dotychczasową instalację demineralizacji. W nowej Stacji Demineralizacji Wody proces wstępnego uzdatniania został dostosowany do parametrów wody z nowego źródła zasilania – rzeki Przemszy.

W ramach tej inwestycji wykonano również szereg prac niezbędnych do połączenia Stacji Demineralizacji Wody z infrastrukturą Elektrowni. Woda z nowej Stacji Demineralizacji pozwoli także na realizację kontraktu na dostawy wody zmiękczonej dla TAURON Ciepło.

Zlokalizowana w Będzinie Elektrownia Łagisza posiada 700 MW mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 301,2 MW mocy cieplnej osiągalnej. W tej lokalizacji pracuje najnowocześniejsza obecnie jednostka węglowa TAURON Wytwarzanie – blok o mocy 460 MW, który do eksploatacji został przekazany w 2009 roku. Elektrownia Łagisza jest także źródłem ciepła dostarczanego do ponad 260 węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych, co daje w sumie możliwość podłączenia prawie 20 tys. lokali mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej i Będzinie, z możliwością podłączenia części Sosnowca.

Źródło: Tauron