Nowe progi dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Nowe progi dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Fot. ZUS

Pracujący emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, muszą pilnować osiąganych przychodów. Ich przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Od 1 września obowiązują nowe progi przychodów.

Jak co roku, we wrześniu niższy jest limit dorabiania dla emerytów i rencistów. Jest to efekt tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za drugi kwartał jest niższe niż w styczniu, w którym płacone są 13-stki i premie roczne. Dlatego osoby, które są na wcześniejszej emeryturze oraz renciści, którzy nadal pracują, powinni pilnować tych kwot – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_ZUS_PROGI_EMERYCI_31_08_2020.mp3]

W przypadku gdy przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3517,20 zł), ale nie będzie wyższy niż 130% tego wynagrodzenia (6531,90 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_ZUS_PROGI_EMERYCI_31_08_2020.mp3]

Emerytura nie musi oznaczać końca kariery zawodowej. Wielu seniorów pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego podejmuje pracę. W ciągu ostatnich kilku lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30%. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,1%) i śląskim (15,2%), najmniej natomiast – w województwie podlaskim – 2,1%. Wśród pracujących emerytów przeważają kobiety, których emerytury są niekiedy znacząco niższe niż mężczyzn. Pracujące emerytki stanowią ok. 56% dorabiających seniorów. Prawie 90% pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej.

BNO
Źródło: ZUS